เรื่อง :: ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมลงพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อสำรวจและตรวจจสอบความต้องการของเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) ลงพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อสำรวจและตรวจจสอบความต้องการของเกษตรกร ตามแผนงงานการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ของจังหวัดราชบุรี