เรื่อง :: ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมลงพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมเพื่อทดสอบโดรนทางการเกษตรกับเกษตรจังหวัดราชบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) ร่วมกับเกษตรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมเพื่อทดสอบโดรนทางการเกษตร ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี ของนายบวร ศาลาสวัสดิ์ เลขที่ 138 หมู่ที่ 3 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี